UKONČENÉ

SÚŤAŽ O DREVÁKY VYHRALA

Marika Vidňanská Čižmariková - Michalovce

Blahoželáme :-)

Video z losovania nájdete po kliknutí na odkaz

https://www.facebook.com/dobredrevaky.sk/videos/1397048643775708/

SÚŤAŽ -vyhraj dreváky! 

https://www.facebook.com/dobredrevaky.sk

Začiatok súťaže
Začiatok súťaže je dňa 2.5.2019 a ukončenie 3.6.2019. Vyhlásenie súťaže 5.6.2019.

Výhra v súťaži

1x dreváky model PE 15  podľa výberu suťažiaceho
 

Účastníci súťaže
Do losovania budú zaradení všetci súťažiaci, ktorý prejavia aktivitu a napíšu do komentára o aký model majú záujem.

Súťaže sa môžu zúčastniť len osoby staršie ako 18 rokov.

Výhru zasielame len v rámci krajín SR a ČR.

Žrebovanie výhercu
Žrebovanie výhercu prebehne nasledujúci pracovný deň po skončení súťaže. Zverejnenie výsledkov žrebovania bude na stránke www.dobredrevaky.sk. a na facebooku. Výhercovi bude výhra doručená poštou najneskôr do 15 pracovných dní od žrebovania.

Záverečné ustanovenia
Táto súťaž nie je organizovaná ani sponzorovaná spoločnosťou Facebook. Spoločnosť Facebook nemá žiadne záväzky voči súťažiacim. Organizátorom súťaže je spoločnosť

Elbit -Vladimír Adame

Priebežná 489/8, Liptovský Mikuláš, 031 04,  Slovensko

IČO: 45 458 464 , DIČ: 1073315034Účasťou v súťaži dáva účastník v zmysle zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov organizátorovi súťaže svoj súhlas so spracovaním svojho mena, priezviska, telefónneho čísla a adresy poskytnutých v rámci súťaže a k ich využívaniu na ďalšie marketingové účely organizátora.

Ak sa preukáže, že výhercom sa stane osoba, ktorá nespĺňa podmienky účasti v súťaži na výhru alebo neposkytne adresu pre zaslanie výhry, takáto osoba nemá nárok na výhru a cena prepadá v prospech Organizátora.